Anmälan


Anmälan för elever för Lise Meitner-dagarna 2019 är stängd.


Anmälan för att anmäla sin skola är för året 2019 stängd. Återkom nästa år för att anmäla din skola till Lise Meitner-dagarna 2020!
 


Anmälan för utställningen är för året 2019. Om du är en organisation, ett förbund, företag eller universitet, återkom nästa år för att deltaga under utställningen på Lise Meitner-dagarna!