Anmälda skolor 2021

Nedan visas de städer där minst en skola har anmält sig till Lise Meitner-dagarna 2021. Observera att platserna inte bekräftas förrän mitten av september 2021, på grund av rådande omständigheter.