Program 2019

Fredag 22 november

08:00-10:15 Ankomst till AlbaNova
10:15-10:45 Invigning av Lise Meitner-dagarna
10:45-11:45 Lise Meitner och upptäckten av kärnenergin Anders Nordlund
11:45-12:00 Bensträckare
12:00-12:45 IceCube - det frusna teleskopet Olga Botner
12:45-14:15 Lunch och utställning  
14:15-15:00 Radiogalaxer och svarta hål  Cathy Horellou
15:00-16:00 Utställning
16:00-17:15 Aktivitetspass I Astronomisk ungdom, Sveriges Unga Akademi & Rays
17:15-18:30 Aktivitetspass II Astronomisk ungdom, Sveriges Unga Akademi & Rays
18:30- Middag

Lördag 23 november

09:00-09:15 Laborationsinformation  Wallenbergs fysikpris
09:30-11:00 Laborationspass I  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
11:00-11:30 Fika  
11:30-13:00 Laborationspass II  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
13:00-14:00 Lunch  
14:00-15:00 Att rena vatten från kvicksilver med hjälp av ytfysik Björn Wickman
15:00-15:15 Bensträckare  
15:15-16:15 The Origin of the Universe Laura Mersini-Houghton
16:15-16:45 Fika  
16:45-17:30 Kreativ och inspirerande fysikundervisning Hans Persson
19:00- Finmiddag
 

Söndag 24 november

09:00-10:00 Ultrakorta laserblixtar för att fånga elektroners rörelse Anne L'Huillier
10:00-11:00 Illuminating Antimatter: the ALPHA antihydrogen experiment at CERN Jeffrey Hangst
11:00-11:30 Fika
11:30-12:30 Fysikshow
12:30-13:15 Avslutning och prisutdelning