Program 2017

Fredag 24 november

08:00-09:45  Ankomst till AlbaNova
09:45-10:15 Invigning av Lise Meitner-dagarna
10:15-11:00 Datortomografi - förr‚ nu och i framtiden Kristina Ydström
11:00-11:30 Lise Meitner: En världsberömd nobelpristagare - om hon varit man Julia Järlebark 
11:30-11:45 Bensträckare  
11:45-12:45 Vad kan miljarder protonkollisioner lära oss om universum? Sara Strandberg
12:45-14:15 Lunch och utställning
14:15-15:00 2-dimensionella material‚ bara en tunn historia? Mikael Fogelström 
15:00-16:00 Utställning
16:00-16:45 Fotonik: ljusvetenskap och teknik Katia Gallo 
16:45-16:55 Bensträckare  
16:55-17:40 Solcellers inre liv Ellen Moons 
19:00- Middag

 

Lördag 25 november

Grupp 1

08:40 Ankomst till AlbaNova  
09:00-11:00 Laboration Wallenbergs fysikpris  
11:00-11:30 Fika  
11:30-13:00 Laboration Vetenskapens hus  
13:00-14:00 Lunch  
14:00-15:30 Hidden Realities: From the neutron to the Universe Lawrence Krauss 
15:30-16:00 Avslutning  

 

Grupp 2

08:40 Ankomst till AlbaNova  
09:00-10:30  Laboration Vetenskapens hus
10:30-11:00 Fika
11:00-13:00 Laboration Wallenbergs fysikpris
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:30 Hidden Realities: From the neutron to the Universe Lawrence Krauss
15:30-16:00 Avslutning