Lise Meitner-dagarna kommer att hållas i Stockholm, på AlbaNova. AlbaNova universitetscentrum, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik, är en byggnadsanläggning i Albano i Stockholm. Syftet med att bygga AlbaNova var att framhäva samarbetet mellan fysikinstitutionerna på Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Idag finns ämnesområdena fysik, astronomi, bioteknik, bioinformatik, strukturbiokemi representerade i Albanova. Från 2006 är Nordita lokaliserat till Albanova.

 

Vetenskapens hus ligger sedan 2001 vid AlbaNova och har som syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Mer än 70 000 personer besöker varje år Vetenskapens hus för att ta del av spännande experiment och delta i evenemang med anknytning till naturvetenskap. Laborationerna under Lise Meitner-dagarna kommer anordnas i samarbete med Vetenskapens hus och finns beskrivna nedan.

Elektrondiffraktion

Vad är partiklar? Kan de bete sig som vågor? Vi tittar på interferensmönster från en elektronstråle som skickas genom grafit. Utifrån mönstret kan våglängden för elektronerna bestämmas m.h.a. gitterformeln. Resultatet jämförs med de Broglies formel för våglängden för en partikel med en viss rörelsemängd.

Väg elektroner

Vi bestämmer kvoten mellan elektronens laddning och massa genom att studera elektroners cirkulära rörelse i ett homogent magnetfält genererat av Helmholtzspolar.

Ljusets hastighet

Vi mäter ljusets hastighet med hjälp av laserdioder och mikrovågor som bildar en stående våg.

Planeter kring främmande solar

Hur kan vi hitta planeter kring andra stjärnor än vår egen – så kallade exoplaneter? I denna laboration letar vi efter exoplaneter utifrån verkliga astronomiska observationer.

Såhär hittar du till AlbaNova

Från Centralstationen till AlbaNova/Vetenskapens hus

atom Ta dig till tunnelbanestationen ”T-Centralen” som ligger i källaren på Stockholm 
Centralstation (följ skyltar) 

atom När du passerat spärrarna ska du ta Röd linje 14 mot Mörby Centrum

atom Åk 3 stationer och kliv av vid Tekniska Högskolan


Därifrån kan du antingen

atom Promenera ca. 15 min till AlbaNova 

atom Eller ta buss 61 från Valhallavägen - mot Ruddammen

atom Hållplatsen Ruddammen ligger precis vid AlbaNova så kliv av där om du åker buss