Aktiviteter 2022

Laborationer med Vetenskapens hus och Wallenbergs Fysikpris
SnowSnow

Vetenskapens hus ligger sedan 2001 vid AlbaNova och har som syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Mer än 70 000 personer besöker varje år Vetenskapens hus för att ta del av spännande experiment och delta i evenemang med anknytning till naturvetenskap. Laborationerna under Lise Meitner-dagarna kommer anordnas i samarbete med Vetenskapens hus och finns beskrivna nedan.

Inspiration: Flytande kväve, magneter och supraledare

Vi demonstrerar bland annat supraledning och gör experiment med flytande kväve. Vi gör ett antal demonstrationer och experiment som visar på tillämpningar och spännande fenomen med magnetfält.

Vindkraft

Eleverna får upptäcka några faktorer som är viktiga för ett vindkraftverks elproduktion. De får optimera med avseende på antal vingar och vingform hos en vindkraftverksmodell som till stor del skrivits ut med vår 3D-skrivare.

Väg elektroner

Vi bestämmer kvoten mellan elektronens laddning och massa genom att studera elektroners cirkulära rörelse i ett homogent magnetfält genererat av Helmholtzspolar.

Värme och Kyla

Med IR-kameror utforskar eleverna värmestrålningen från föremål vid tryckförändringar, avdunstning och värmeledning.

Aktivitetspassen under Lise Meitner-dagarna 2022 är inte bestämda ännu, tillsvidare kan ni se de aktivitetspass som var under 2019 presenteras i samarbete med Sveriges unga akademi, Rays och Astronomisk ungdom. Tillsammans med dem kommer deltagarna att få prova på olika fysikaliska aktiviteter och utforska fysik och forskning på ett interaktivt sätt.

Häng med på expedition Mundus med Sveriges unga akademi
SnowSnow

Expedition Mundus är ett spel som låter en hel skolklass uppleva forskning på ett lekfullt sätt. Eleverna får försöka besvara olika vetenskapliga frågor utifrån information som samlats in i form av bilder, texter och andra källor om den nyupptäckta bebodda planeten Mundus. De får vidare uppleva hela den vetenskapliga processen, genom att arbeta som ett forskarteam, formulera hypoteser, testa dem och sedan rapportera om resultaten. Spelet har utvecklats av den holländska unga akademin.
Medverkande forskare: ledamöter i Sveriges unga akademi

Rays for excellence – Sveriges bästa sommarforskarskola

 

SnowSnow

Rays är en sommarforskarskola som riktar sig till dig som läser andra året i gymnasiet och har ett brinnande intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Här på Rays deltar unga talanger från hela landet i en sommarforskarskola av kompromisslös kvalité, med målet att ge ungdomar möjlighet att tidigt nå sin fulla potential som framtida ledare för forskning. Det fyra veckor långa programmet är späckat med allt ifrån sociala aktiviteter och inspirationsföreläsningar, till studiebesök, vetenskapsmetodik och forskning. Själva forskningen sker under två veckor på något av Stockholms bästa universitet, där eleverna får ett projekt efter dina önskemål, och utför detta med stöd från professorer och doktorander som är experter inom området. På Lise Meitner-dagarna kommer vi från Rays hålla i en aktivitet där vi testar på problemlösning, som är en stor del av forskning. Vi kommer att ha ett antal problem som ska lösas i mindre grupper, och därefter kommer vi att diskutera lösningarna gemensamt samt berätta mer om sommarforskarskolan Rays. Ses där! –>