Föreläsare

Anders Nordlund

Anders Nordlund är docent och avdelningschef på avdelningen för Subatomär fysik och plasmafysik vid institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola. Under Lise Meitner-dagarna kommer han både att föreläsa om kärnfysik och om Lise Meitner, som namngivit hela konferensen.

Anders Nordlund

Björn Wickman

Björn Wickman är forskarassistent vid avdelningen för kemisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskning handlar bland annat om elektrokatalys, elektrokemi och ytfysik, med tillämpningar inom energi och hållbar utveckling. Några exempel är forskning om lågtemperaturbränsleceller samt vätgasproduktion och elektrolys i syfte att tillverka förnybara bränslen. Björn har även tagit fram en ny metod för att rena vatten från kvicksilver genom en elektrokemisk process. För att kunna kommersialisera den här tekniken har företaget Atium grundats och fått ta emot flera pris, såsom Skapa-priset, Tänk om-stipendiet, WaterCampus Business Challenge och priser i Venture Cup.