Föreläsare

Amanda Barnard

Prof. Dr Amanda Barnard FAIP FRSC is theoretical condensed matter physicist with 20 years experience in computational nanotechnology and applied machine learning.  She is a Senior Professor of Computational Science at the Australian National University where her research involves the application of statistics, data science, machine learning and high performance computing to a range of problems in the physical sciences.

She has received scientific awards for her work in 5 disciplines (physics, chemistry, engineering, environmental science and nanotechnology), and Chairs or sits on numerous boards and panels assessing and funding computational, eResearch as data science programmes in Australia, New Zealand and Singapore.

Gabriella Andersson

Gabriella Andersson är professor i materialfysik på institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Hennes forskningsområde är experimentella undersökningar av magnetiska materials egenskaper. Denna grundforskning syftar till framtida tillämpningar, till exempel för energiomvandling, där det krävs att egenskaperna kan kontrolleras och optimeras. Dessutom undervisar hon på grundutbildningskurser i fysik och har uppdrag inom institutionsledningen.

Foto: Mikael Wallerstedt

Andreas Heinz

Andreas Heinz är docent vid Chalmers tekniska högskola och ordförande för Lise Meitner Prisets styrelse. Under dagarna kommer han att föreläsa om både Lise Meitner, men även sin egna forskning inom subatomär högenergi- och plasmafysik.