Arkiv

Här samlas foton, kompendier och andra handlingar från tidigare upplagor av Lise Meitner-dagarna.  Klicka på årtalet för att ta del av de dokument som finns tillgängliga:

2015

Första året som Lise Meitner-dagarna genomfördes. Det finns foton, publikationer m.m tillgängligt

2016

Kompendie, program, artiklar 

2017

Kompendie, program, artiklar 

2018

Kompendie, program, artiklar

2019

Lise Meitner-dagarna 5 år! Kompendie, program, artiklar, foton.