Aktivitetspass 2019

Aktivitetspassen under Lise Meitner-dagarna 2019 presenteras i samarbete med Sveriges unga akademi, Rays och Astronomisk ungdom. Tillsammans med dem kommer deltagarna att få prova på olika fysikaliska aktiviteter och utforska fysik och forskning på ett interaktivt sätt.

Häng med på expedition Mundus med Sveriges unga akademi
Snow
Snow
SnowExpedition Mundus är ett spel som låter en hel skolklass uppleva forskning på ett lekfullt sätt. Eleverna får försöka besvara olika vetenskapliga frågor utifrån information som samlats in i form av bilder, texter och andra källor om den nyupptäckta bebodda planeten Mundus. De får vidare uppleva hela den vetenskapliga processen, genom att arbeta som ett forskarteam, formulera hypoteser, testa dem och sedan rapportera om resultaten. Spelet har utvecklats av den holländska unga akademin.
Medverkande forskare: ledamöter i Sveriges unga akademi

Rays for excellence – Sveriges bästa sommarforskarskola

Snow
Snow
SnowRays är en sommarforskarskola som riktar sig till dig som läser andra året i gymnasiet och har ett brinnande intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Här på Rays deltar unga talanger från hela landet i en sommarforskarskola av kompromisslös kvalité, med målet att ge ungdomar möjlighet att tidigt nå sin fulla potential som framtida ledare för forskning. Det fyra veckor långa programmet är späckat med allt ifrån sociala aktiviteter och inspirationsföreläsningar, till studiebesök, vetenskapsmetodik och forskning. Själva forskningen sker under två veckor på något av Stockholms bästa universitet, där eleverna får ett projekt efter dina önskemål, och utför detta med stöd från professorer och doktorander som är experter inom området. På Lise Meitner-dagarna kommer vi från Rays hålla i en aktivitet där vi testar på problemlösning, som är en stor del av forskning. Vi kommer att ha ett antal problem som ska lösas i mindre grupper, och därefter kommer vi att diskutera lösningarna gemensamt samt berätta mer om sommarforskarskolan Rays. Ses där!

Laborationer med Vetenskapens hus och Wallenbergs Fysikpris

Snow
Snow
SnowVetenskapens hus ligger sedan 2001 vid AlbaNova och har som syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Mer än 70 000 personer besöker varje år Vetenskapens hus för att ta del av spännande experiment och delta i evenemang med anknytning till naturvetenskap. Laborationerna under Lise Meitner-dagarna kommer anordnas i samarbete med Vetenskapens hus och finns beskrivna nedan.

Fotoelektrisk effekt

Möt den fotoelektriska effekten och den tolkning av den som gav Einstein nobelpriset 1921. Vi berör frågan; vad är ljus, är det partiklar? Ljus från en kvicksilverlampa delas upp i ett gitter så att vi kan släppa in olika våglängder i en fotocell. Genom att mäta stoppspänningen för olika våglängder kan Plancks konstant beräknas.

Bosonjakt

Eleverna analyserar data som samlats in av ATLAS-experimentet på CERN. Vi letar efter tunga partiklar, som sönderfaller innan de hinner nå detektorn. Genom att titta på sönderfallsprodukterna och använda fysikens lagar, kan man ändå härleda partiklarnas egenskaper. Vi tillämpar liknande metoder som användes vid upptäckten av Higgs-bosonen på CERN 2012.

Väg elektroner

Vi bestämmer kvoten mellan elektronens laddning och massa genom att studera elektroners cirkulära rörelse i ett homogent magnetfält genererat av Helmholtzspolar.

Ljusets hastighet

Vi mäter ljusets hastighet med hjälp av laserdioder och mikrovågor som bildar en stående våg.