Föreläsare

Här är alla föreläsarna för Lise Meitner-dagarna 2022!

Eleonora Svanberg

Eleonora Svanberg studerar tillämpad matematik vid University of Cambridge och forskar på matematisk astrofysik. Utöver detta jobbar hon hårt för jämställdhet inom naturvetenskap via framförallt sociala medier. Hon har dessutom grundat föreningen Girls in STEM (Science, technology, Engineering & Mathematics). Denna organisation jobbar för att lyfta unga kvinnor och ickebinära inom naturvetenskap och teknik. Målet är att bryta de normer som råder i branschen.

Patrik Norqvist

Patrik Norqvist har deltagit i flera TV-program såsom Hela kändis-Sverige bakar, Fångarna på fortet, Uppfinnarna och är återkommande gäst på Nyhetsmorgon i TV4. Till vardags är han universitetslektor i fysik vid Umeå universitet och har skrivit ett antal böcker om fysik. Han har dessutom tilldelats pris för sin populärvetenskapliga verksamhet.

20170925 STOCKHOLM
Forskaren Sara Strandberg.
Photo: Vilhelm Stokstad / Kontinent

Sara Strandberg

Sara Strandberg är professor vid Fysikum, Stockholms universitet och bedriver sin forskning inom ATLAS-experimentet vid CERN:s stora partikelaccelerator LHC. Det var ATLAS som tillsammans med systerexperimentet CMS upptäckte Higgspartikeln för 10 år sedan. Sara letar efter nya elementarpartiklar vid CERN, till exempel så kallade supersymmetriska partiklar, som skulle kunna förklara vad mörk materia egentligen är. Särskilt intresserad är hon av toppkvarkens supersymmetriska tvillingpartikel. Hon är också intresserad av Higgspartikelns egenskaper och mäter bland annat hur starkt Higgspartiklar växelverkar med varandra. År 2018 fick Sara ta emot Göran Gustafssonpriset i fysik av Kungliga Vetenskapsakademin och hon är även utnämnd till Wallenberg Scholar.

Gabriella Andersson

Gabriella Andersson är professor i materialfysik vid Uppsala universitet. Hennes undervisning på grundkurser i fysik är mycket uppskattad och sedan 2013 har hon även titeln excellent lärare. Gabriella har ett särskilt intresse för magnetiska materials egenskaper och fascineras av hur de kan anpassas på massor av olika sätt. Det kan handla om hur starkt magnetiskt materialet är, och hur svårt det är att påverka med ett yttre magnetfält.

Magnus Andersson

Magnus Andersson har tilldelats Umeå Universitets pedagogiska pris, där han även är forskningsledare för Biofysik och Biofotonikgruppen. Han är dessutom ställföreträdande och biträdande prefekt för institutionen för fysik. Magnus forskningsgrupp bedriver forskning i gränslandet mellan fysik, biologi och kemi. De utvecklar bland annat optiska pincetter som med en laserstråle kan mäta krafter på cell, bakterier och virus.

Anna Davour

Anna Davour har doktorerat i fysik och studerat journalistik vid Uppsala universitet. Hon har en fysikblogg och har dessutom arbetat på Vetenskapsradion i P1 och med tidskriften Populär Astronomi. Just nu jobbar hon på den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. Utöver detta älskar Anna science fiction, särskilt i bokform.

Andreas Heinz

Andreas Heinz är docent på Chalmers universitet i Göteborg. Där undervisar han om fysik. Andreas har ett stort intresse för Lise Meitner och bedriver forskning som är baserad på hennes prestationer. Just nu forskar Andreas om sammanslagning av neutronstjärnor.