Lise Meitner

Lise Meitner, känd för sitt arbete inom kärnfysik, föddes år 1878 i Österrike och avled 1968 i Cambridge, England. Under sin livstid fick hon bland annat mottaga titeln ”Woman of the year” av the National Women’s Press Club 1946, Max Planck-medaljen av Tyska fysikersamfundet 1949 och Enrico Fermi-priset som hon belönades med 1966.

Lise Meitner

Lise Meitner