Skolor

Här kan du som lärare eller rektor på en skola anmäla din skola till Lise Meitner-dagarna fram till den 28:e Juni 2024. Varje skola kan skicka två elever, en tjej och en kille att deltaga vid evenemanget och det är du som lärare som utser dessa två. Varje stipendieplats kostar 5000 kr.

Genom att fylla i att ni sponsrar era elever själva kommer ni att vara garanterade platser till evenemanget, och vi kommer skicka ut ett stipendiebrev till er som ni ger era utvalda elever. Dessa ska sedan använda sina stipendienummer för att registrera sig via en "elevanmälan".

Som föregående år försöker vi ansöka om bidrag för att sponsra elevers platser genom att fylla att ni söker sponsring för en eller båda av era elever. Då kommer vi att försöka sponsra era elevers platser genom att vi söker stipendier från stiftelser. Dock är det inte garanterat att de får platsen, utan det kommer vi meddela senast i augusti 2024. Vi uppmanar dock att ni själva försöker hitta sponsorer så att ni garanterat får plats på detta evenemang, men även evenemangen framöver.

Notera att anmälningsformuläret fungerar bäst på en dator. Efter att du har skickat in anmälan ska du ha fått en bekräftelse på den mail du har angivit. För att öppna formuläret, klicka här!