Föreläsare 2019

Laura Mersini-Houghton

Laura Mersini-Houghton är professor i teoretisk fysik och kosmologi vid University of North Carolina at Chapel Hill. Hennes forskning handlar om bland annat svarta hål, mörk energi och universums början. Laura har bland annat lagt fram en teori om multiversum, som framgångsrikt har testats genom experiment. Hon har även forskat om Hawkingstrålning och arrangerade 2015 en konferens i Stockholm tillsammans med Stephen Hawking. Under Lise Meitner-dagarna kommer Laura att föreläsa om universums begynnelse!

Jeffrey Hangst

Jeffrey Hangst är professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Aarhus universitet. Han är också talesperson för ALPHA - antimateriaexperimentet vid CERN! Forskarna inom ALPHA-projektet skapar antiväteatomer från positroner och antiprotoner och studerar sedan egenskaperna hos en antiväteatom för att kunna jämföra med egenskaperna hos en vanlig väteatom. Ett av de senaste framstegen för ALPHA skedde 2018 då de lyckades mäta Lyman-alpha-övergången (en energiövergång för elektronen i atomen) för antiväteatomer med stor noggrannhet. Under Lise Meitner-dagarna kommer Jeffrey att berätta mer om vad antimateria är, hur det kan studeras och ge oss en inblick i hur man arbetar med detta på CERN.

Olga Botner

Olga Botner är professor i experimentell elementarpartikelfysik vid Uppsala universitet. Hon har även varit talesperson för det internationella forskningsprojektet IceCube, som är en forskningsstation på Sydpolen där man studerar neutriner från rymden. Olga har varit ledamot av Kungliga vetenskapsakademiens kommitté för fysik och har varit med och utsett flera Nobelpristagare i fysik.

Anne L'Huillier

Anne L'Huillier är professor i atomfysik vid Lunds universitet, där hon både undervisar och forskar. Hennes forskning handlar om attosekundsfysik, vilket innebär att skapa ultrakorta laserpulser som bland annat kan vara till nytta för att studera materia. Anne är även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och har fått ta emot ett antal priser för sin forskning, däribland UNESCOS "Women in Science".

Anders Nordlund

Anders Nordlund är docent och avdelningschef på avdelningen för Subatomär fysik och plasmafysik vid institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola. Under Lise Meitner-dagarna kommer han både att föreläsa om kärnfysik och om Lise Meitner, som namngivit hela konferensen.

Anders Nordlund

Björn Wickman

Björn Wickman är forskarassistent vid avdelningen för kemisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskning handlar bland annat om elektrokatalys, elektrokemi och ytfysik, med tillämpningar inom energi och hållbar utveckling. Några exempel är forskning om lågtemperaturbränsleceller samt vätgasproduktion och elektrolys i syfte att tillverka förnybara bränslen. Björn har även tagit fram en ny metod för att rena vatten från kvicksilver genom en elektrokemisk process. För att kunna kommersialisera den här tekniken har företaget Atium grundats och fått ta emot flera pris, såsom Skapa-priset, Tänk om-stipendiet, WaterCampus Business Challenge och priser i Venture Cup.

Cathy Horellou

Cathy Horellou är professor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola. Hon tillbringar även en stor del av sin tid på Onsala rymdobservatorium, som ligger strax utanför Göteborg. Cathys forskning handlar om extragalaktisk astronomi och hon studerar galaxer och galaxkluster genom att observera elektromagnetisk strålning i framförallt radioområdet. Utöver sin forskning undervisar Cathy även om bland annat galaxer och radioastronomi på Chalmers och Göteborgs universitet.

Hans Persson

Hans Persson är författare och inspiratör inom matematik och naturvetenskap. Han har skrivit ett femtiotal böcker om dessa ämnen och arbetat både som lärare i grundskolan och med att fortbilda och utbilda lärare inom de naturvetenskapliga ämnena. Hans har även fått ta emot flera priser och utmärkelser för sitt arbete, bland annat NE:s kunskapspris och litteraturpriset Lärkan. Genom sitt arbete har han inspirerat lärare i många olika länder att utveckla sin undervisning och förmåga att väcka intresse för naturvetenskap hos eleverna.