Program 2016

År 2016 såg programmet ut så här:

Fredag 25 november

[table th="0" terminator="|"]

08:00-09:45 , Ankomst till AlbaNova|

09:45-10:30, "Invigning av Lise Meitner-dagarna, presentation av utställningen"|

10:30-11:30, "Hedvig Hedqvist Lise Meitner och Sverige: Om att som ledande atomforskare, flykting och kvinna hamna i ett protektionistiskt svenskt forskningsklimat"|

11:30-12:30, Rahman Amanullah Från Big Bang till universums accelererande expansion|

12:30-14:00, Lunch och utställning|

14:00-15:00, Ulf Danielsson Mörkret vid tidens ände|

15:00-16:00, Utställning|

16:00-17:00, Annica Black-Schaffer Topologiska material: kvantmekaniska effekter med stora konsekvenser|

17:00-18:00, Emanuel Eriksson En introduktion till universitetsmatematik|

19:30-00:00, Middag

[/table]

 

Lördag 26 november

[table th="0" terminator="|"]

08:45-09:00, Ankomst till AlbaNova |

09:00-10:30, Laboration 1|

10:30-10:45, Paus och fika|

10:45-12:15, Laboration 2|

12:15-13:30, Lunch|

13:30-14:30, Emely Lindblom  Jakten på den optimala strålbehandlingen|

14:30-15:30, Barbro Åsman  Higgspartikelns upptäckt och dess betydelse|

15:30-16:00, Avslutning

[/table]