Svenska Fysikersamfundet

Svenska fysikersamfundet

Bakom arrangemanget står Svenska Fysikersamfundet som är en ideell förening grundad 1920 av ”den fysiska vetenskapens utövare, främjare och vänner”. Samfundet har som mål att främja fysikalisk forskning och fysikens tillämpningar. Vi vill också sprida information om fysik och fysikutbildning och stimulera intresse för naturvetenskap. Samfundet är till för att öka samverkan mellan fysiker och andra grupper i samhället, och vi verkar nationellt - och internationellt i samarbete med andra fysikersamfund!

För mer information om Svenska Fysikersamfundet och vad de gör, se deras hemsida här.