Lise Meitner-dagarna

Inspirerande dagar i fysik för gymnasiestudenter

Lise Meitner-dagarna arrangeras för 10:e gången 29 november – 1a december 2024 Klicka här för att komma till skolanmälan!

Vad är Lise Meitner-dagarna?

Lise Meitner-dagarna är en årligen återkommande konferens för fysikintresserade gymnasieelever.  Konferensens mål är att under tre intensiva dagar låta ungdomar möta aktuell och intressant fysik i ämnets hela bredd, och därigenom få en ökad förståelse för fysikens roll och möjligheter. Det långsiktiga syftet är att öka intresset för fysikämnet och att stimulera fler elever att gå vidare till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar.

Lise Meitner-dagarna är en satsning på nationell nivå, och bakom dagarna står Svenska Fysikersamfundet och Svenska Nationalkommittén för fysik. Gymnasieskolor med naturvetenskapligt eller tekniskt program inbjuds att skicka två deltagare av olika kön, till konferensen. Deltagarna ska väljas bland de elever som visar störst intresse för ämnet. Under Lise Meitner-dagarna får deltagarna träffa andra fysikintresserade elever och möta fysiker från universitet och näringsliv.

Lise Meitner-dagarna syftar till att ge deltagarna:

- en bild av fysikens bredd och betydelsefulla roll i vårt samhälle

- inblick i några aktuella forskningsgenombrott och fysikens snabba utveckling

- tillfälle att möta inspirerande förebilder inom forskning, utbildning och näringsliv

- kunskap om vad det finns för behov av, och användbarhet för, goda fysikkunskaper i ett framtida yrkesliv

- goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade ungdomar.


Tack till våra sponsorer!