Young Minds

Young Minds logo

Vi som anordnar Lise Meitner-dagarna är del i Europeiska Fysikersamfundets (EPS) ungdomsnätverk Young Minds. Vår sektion “Swedish Young Minds” startades sommaren 2017 och vi har planer på att utvidga verksamheten efter intresse hos medlemmarna, exempelvis ordna föreläsningar eller studiebesök. Genom att vara ansluten till Young Minds har sektionen möjlighet att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter och förhoppningsvis kommer kopplingen även leda till internationella utbyten med sektioner som har liknande verksamhet i andra länder.

Swedish Young Minds vänder sig till universitetsstudenter och doktorander och det är kostnadsfritt att bli medlem, det är dock krav på att man måste vara medlem i Svenska Fysikersamfundet eller i EPS. Perfekt att engagera sig i efter Lise Meitner-dagarna om du börjar plugga fysik på universitetsnivå.

Är du intresserad av att veta mer eller vill bli medlem? Fyll då i nedanstående formulär! Har du några frågor går det bra att kontakta: youngminds@lisemeitnerdagarna.se  

Du kan även läsa mer på: http://www.epsyoungminds.org 

EPS logo