Anmälda skolor 2022

Nedan visas de städer där minst en skola har anmält sig till Lise Meitner-dagarna 2022.