Program 2022

Lise Meitner-dagarna 2022 kommer äga rum under 25-27:e november. Nedan visas ett preliminärt schema för dagarna. Notera att schemat kan komma att ändras under hösten!

Fredag 25 november

08:00-10:15 , Ankomst till AlbaNova,

10:15-11:00, Lära känna aktiviteter och frukost,

11:00-11:15, Invigning av Lise Meitner-dagarna,

11:30-12:15, Lise Meitner, nuclear fission, and the quest for the origin of the elements; Andreas Heinz

12:30-13:15, Jakten på den starka magneten; Gabriella Andersson

13:15-14:45, Lunch och Utställning,

14:45-15:00, Återsamling och Information inför aktivitetspass

15:00-16:15, Aktivitetspass I,

16:15-16:30, Bensträckare och Fika,

16:30-17:45, Aktivitetspass II,

17:45-, Middag på AlbaNova,

Lördag 26 november

09:00-09:15, Laborationsinformation,  Wallenbergs fysikpris,

09:30-11:00, Laborationspass I, Wallenbergs fysikpris ; Vetenskapens hus,

11:00-11:30, Fika,  

11:30-13:00, Laborationspass II,  Wallenbergs fysikpris ; Vetenskapens hus,

13:00-14:00, Lunch,  

14:00-14:45, Att plugga fysik när man känner sig dum i huvudet; Eleonora Svanberg

14:45-15:00, Bensträckare, 

15:00-16:00, Optiska pincetter - Hur man kan fånga, förflytta, och karakteriserar objekt med ljus; Magnus Andersson

16:00-16:15, Fika, 

16:15-17:15, Några lärdomar från fysiken i fantastiken; Anna Davour

17:30-19:00, Tillbaka till hotellet, göra sig iordning,

19:00-, Finmiddag,

Söndag 27 november

09:00-09:45, Universums geografi och Big Bang; Patrik Norqvist

09:45-10:00, Bensträckare,

10:00-11:00, Jakten på universums minsta beståndsdelar; Sara Strandberg

11:00-11:30, Fika och Gruppbild,

11:30-12:30, Fysikshow,

12:30-13:30, Avslutning och prisutdelning,