Program 2017

Fredag 24 november

[table th="0" terminator="|"]

08:00-09:45 , Ankomst till AlbaNova, |

09:45-10:15, Invigning av Lise Meitner-dagarna,|

10:15-11:00, Datortomografi - förr‚ nu och i framtiden, Kristina Ydström |

11:00-11:30, Lise Meitner: En världsberömd nobelpristagare - om hon varit man,Julia Järlebark |

11:30-11:45, Bensträckare,  |

11:45-12:45, Vad kan miljarder protonkollisioner lära oss om universum?,Sara Strandberg|

12:45-14:15, Lunch och utställning, |

14:15-15:00, 2-dimensionella material‚ bara en tunn historia?,Mikael Fogelström |

15:00-16:00, Utställning, |

16:00-16:45, Fotonik: ljusvetenskap och teknik,Katia Gallo |

16:45-16:55, Bensträckare,  |

16:55-17:40, Solcellers inre liv,Ellen Moons |

19:00-, Middag,

[/table]

 

Lördag 25 november

Grupp 1

[table th="0" terminator="|"]

08:40, Ankomst till AlbaNova,  |

09:00-11:00, Laboration Wallenbergs fysikpris,  |

11:00-11:30, Fika,  |

11:30-13:00, Laboration Vetenskapens hus,  |

13:00-14:00, Lunch,  |

14:00-15:30, Hidden Realities: From the neutron to the Universe,Lawrence Krauss |

15:30-16:00, Avslutning, 

[/table]

 

Grupp 2

[table th="0" terminator="|"]

08:40, Ankomst till AlbaNova,  |

09:00-10:30 , Laboration Vetenskapens hus, |

10:30-11:00, Fika, |

11:00-13:00, Laboration Wallenbergs fysikpris, |

13:00-14:00, Lunch, |

14:00-15:30, Hidden Realities: From the neutron to the Universe,Lawrence Krauss |

15:30-16:00, Avslutning,

[/table]