Aktiviteter 2022

Laborationer med Vetenskapens hus och Wallenbergs Fysikpris
SnowSnow

Vetenskapens hus ligger sedan 2001 vid AlbaNova och har som syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Mer än 70 000 personer besöker varje år Vetenskapens hus för att ta del av spännande experiment och delta i evenemang med anknytning till naturvetenskap. Laborationerna under Lise Meitner-dagarna kommer anordnas i samarbete med Vetenskapens hus och finns beskrivna nedan.

Inspiration: Flytande kväve, magneter och supraledare

Vi demonstrerar bland annat supraledning och gör experiment med flytande kväve. Vi gör ett antal demonstrationer och experiment som visar på tillämpningar och spännande fenomen med magnetfält.

Vindkraft

Eleverna får upptäcka några faktorer som är viktiga för ett vindkraftverks elproduktion. De får optimera med avseende på antal vingar och vingform hos en vindkraftverksmodell som till stor del skrivits ut med vår 3D-skrivare.

Väg elektroner

Vi bestämmer kvoten mellan elektronens laddning och massa genom att studera elektroners cirkulära rörelse i ett homogent magnetfält genererat av Helmholtzspolar.

Värme och Kyla

Med IR-kameror utforskar eleverna värmestrålningen från föremål vid tryckförändringar, avdunstning och värmeledning.

Häng med på Expedition Mundus, med Sveriges Unga Akadademi
SnowSnow

Expedition Mundus är ett spel som låter en hel skolklass uppleva forskning på ett lekfullt sätt. Eleverna får försöka besvara olika vetenskapliga frågor utifrån information som samlats in i form av bilder, texter och andra källor om den nyupptäckta bebodda planeten Mundus. De får vidare uppleva hela den vetenskapliga processen, genom att arbeta som ett forskarteam, formulera hypoteser, testa dem och sedan rapportera om resultaten. Spelet har utvecklats av den holländska unga akademin.
Medverkande forskare: ledamöter i Sveriges unga akademi

Kreativ och Inspirerande Fysik med Hans Persson

Välkommen till ett lärorikt och glädjefyllt aktivitetspass som innehåller inspirerande fysikaktiviteter med leksaker, komagneter, hinkar och en elrörsorkester.