Program 2015

Fredag: 23/10-2015


 

09:00-9:45


09:45-10:15


10:15-10:45


11:15-12:00


12:00-12:30


12:30-13:45


13:45-14.15


14:15-14:45


14:45-15:15


15:15-16:15


16:15-17:00


17:00-19:00


19:00-

Ankomst till AlbaNova


Välkomna plus info


Filip och Felix  Lise Meitner


Sören Holst  Om den speciella relativitetsteorin: Från rum och tid till rumtid


Mats Danielsson  Framtidens datortomografi där varje röntgenfoton detekteras


Lunch


Dorthe Bomholdt Ravnsbæk  A World of Atoms – Developing the Energy System of Tomorrow


Katherine Freese  The Dark Side of the Universe


Johan Mauritsson  Atomer, elektroner och världens kortaste laserpulser


Utställning


Seméli Papadogiannakis och Thomas Kvorning  Hollywoodfysik


Förflyttning


Middag

Lördag: 24/10-2015


 

09:00-10:30


10:30-10:45


10:45-12:15


12:15-13:30


13:30-14:00


14:00-14:30


14:30-15:00

Laborationer I


Paus/byte


Laborationer II


Lunch


Magdalena Larfors  Strängar, extra dimensioner och dualiteter


Mikael Fremling  Kvantdatorer och topologiska isolatorer


Avslutning