Vid olycksfall

Det kan vara bra att veta att om utifall du skulle råka ut för någon olycka i samband med dagarna så har vi bokat en olycksfallsförsäkring hos if som täcker eventuella behandlingskostnader. Ingen självrisk tillkommer och försäkringen gäller även under dit- och hemresan. I elevanmälan får du även ange ett ICE- nummer som vi kontaktar  om något skulle hända dig. Men det tror och hoppas vi såklart att vi inte behöver!