Föreläsare

Dessa föreläste under Lise Meitner-dagarna 2017.

Lawrence Krauss

Lawrence Krauss

Lawrence Krauss är professor vid Arizona State University i USA och är en av de internationellt mest kända teoretiska fysikerna idag. Hans forskning handlar bland annat om kopplingen mellan elementarpartikelfysik och kosmologi och inkluderar mörk materia, allmän relativitetsteori och det tidiga universum. Lawrence har fått ta emot många fina priser och utmärkelser, både för sin forskning och sitt arbete med att öka allmänhetens kunskap om fysik. Han är också författare till flera populärvetenskapliga böcker om fysik och den senaste, The Greatest Story Ever Told…So Far, släpptes i mars 2017.

Sara Strandberg

Sara Strandberg är universitetslektor vid Fysikum, Stockholms universitet och arbetar med ATLAS-experimentet vid partikelacceleratorn LHC som återfinns vid CERN i Schweiz. Det var vid Atlas som Higgspartikeln upptäcktes 2012. Sara letar efter nya elementarpartiklar vid CERN, till exempel så kallade supersymmetriska partiklar, som skulle kunna förklara vad mörk materia egentligen är. Särskilt intresserad är hon av toppkvarkens supersymmetriska tvillingpartikel. Sara är även ledamot i Sveriges Unga Akademi och antogs 2013 till Wallenberg Academy Fellows, som är ett karriärprogram för unga forskare.

SaraStrandberg

Katia Gallo

Katia Gallo

Katia Gallo är professor i tillämpad fysik på KTH och forskar om fotonik och kvantoptik. Katias forskning handlar om att utveckla nya integrerade optiska kretsar och skräddarsydda nanostrukturerade material. I dessa material kan fotoner ledas in samtidigt som deras egenskaper kan förändras och manipuleras med minskad energiförbrukning, ökad hastighet och förbättrad mätningskänslighet jämfört med de material vi har idag. Katia tog ursprungligen sin ingenjörs- och doktorsexamen i optoelektronik i Italien, men doktorerade sedan också i fysik i Frankrike. Hon kom till Sverige för tio år sedan som EU Marie Curie Fellow, efter att ha jobbat i flera år som forskare i Storbritannien.

Mikael Fogelström

Mikael Fogelström är professor i teoretisk fysik och prefekt vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Han har bland annat varit vice föreståndare för Graphene Flagship, EU:s största forskningsprojekt med forskningsgrupper i 23 länder som leds av forskare vid Chalmers, och kommer under Lise Meitner-dagarna föreläsa om just grafen och andra 2D-material. 

Mikael Fogelström

Ellen Moons

Ellen Moons är professor i fysik vid Karlstads universitet där hon både forskar om solceller och undervisar. Hon disputerade vid The Weizmann Institute of Science i Israel och har därefter forskat vid universitet i flera olika länder, bland annat University of Cambridge. För tillfället leder hon projektet "Mastering Morphology for solution-borne electronics" som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Målet med Ellens forskning är att förbättra polymersolcellens verkningsgrad och stabilitet och forskningsområdet ligger i gränslandet mellan fysik, kemi och elektronik. 2011 fick hon ta emot Göran Gustafssonpriset i fysik av Kungliga Vetenskapsakademien för sin forskning om solceller.

Kristina Ydström

Kristina Ydström är fil.dr i strålningsfysik och leg. sjukhusfysiker. Kristina har under tio år jobbat med forskning och utveckling av datortomografi hos tillverkare av datortomografer. Tidigare har hon arbetat som sjukhusfysiker inom nuklearmedicin och de senaste två åren som sjukhusfysiker inom röntgenverksamheten. Den dagliga verksamheten innefattar både utveckling och forskning. Projekten är kliniska och framförallt inriktade på introduktion och utvärdering av nya tekniker inom datortomografi, med syfte att optimera bildkvalitet och stråldosen till patienter.