Program 2018

Fredag 16 november

[table th="0" terminator="|"]

08:00-10:15 , Ankomst till AlbaNova, |

10:15-10:45, Invigning av Lise Meitner-dagarna,|

10:45-11:15, Lise Meitner – vem var hon och hur har man sett på hennes insatser?
, Karl Grandin|

11:15-12:15, Rymdresor, Christer Fuglesang|

12:15-13:45, Lunch och utställning, |

13:45-14:30, Lasern som redskap för kommunikation‚ lärande och underhållning, Sheila Galt |

14:30-15:30, Utställning, |

15:30-16:30, Aktivitetspass I, Sveriges Unga Akademi & Arrangörsgruppen|

16:30-16:45, Bensträckare, |

16:45-17:45, Aktivitetspass II, Sveriges Unga Akademi & Arrangörsgruppen|

18:30-, Middag,

[/table]

Lördag 17 november

[table th="0" terminator="|"]

09:00-09:15, Laborationsinformation,  Wallenbergs fysikpris|

09:30-11:00, Laborationspass I,  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus|

11:00-11:30, Fika,  |

11:30-13:00, Laborationspass II,  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus|

13:00-14:15, Lunch,  |

14:15-15:15, Stjärnor på Jorden, Tünde Fülöp|

15:15-15:30, Bensträckare, |

15:30-16:30, Rosetta - den vilda jakten på kometen, Gabriella Stenberg Wieser|

16:30-16:45, Bensträckare, |

16:45-17:30, Vågkraft - idag och i framtiden, Malin Göteman|

19:00-, Finmiddag,

[/table] 

Söndag 18 november

[table th="0" terminator="|"]

09:00-10:00, Fysikshow, |

10:00-11:00, Vad är kvantfysik‚ och varför är den så konstig?, Sören Holst|

11:00-11:15, Bensträckare, |

11:15-12:15, Second Youth of Quantum Mechanics, Frank Wilczek|

12:30-13:15, Avslutning och prisutdelning, |

[/table]