Program 2018

Fredag 16 november

08:00-10:15 Ankomst till AlbaNova
10:15-10:45 Invigning av Lise Meitner-dagarna
10:45-11:15 Lise Meitner – vem var hon och hur har man sett på hennes insatser? Karl Grandin
11:15-12:15 Rymdresor Christer Fuglesang
12:15-13:45 Lunch och utställning
13:45-14:30 Lasern som redskap för kommunikation‚ lärande och underhållning  Sheila Galt
14:30-15:30 Utställning
15:30-16:30 Aktivitetspass I Sveriges Unga Akademi & Arrangörsgruppen
16:30-16:45 Bensträckare
16:45-17:45 Aktivitetspass II Sveriges Unga Akademi & Arrangörsgruppen
18:30- Middag

Lördag 17 november

09:00-09:15 Laborationsinformation  Wallenbergs fysikpris
09:30-11:00 Laborationspass I  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
11:00-11:30 Fika  
11:30-13:00 Laborationspass II  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
13:00-14:15 Lunch  
14:15-15:15 Stjärnor på Jorden  Tünde Fülöp
15:15-15:30 Bensträckare  
15:30-16:30 Rosetta - den vilda jakten på kometen Gabriella Stenberg Wieser
16:30-16:45 Bensträckare  
16:45-17:30 Vågkraft - idag och i framtiden  Malin Göteman
19:00- Finmiddag
 

Söndag 18 november

09:00-10:00 Fysikshow
10:00-11:00 Vad är kvantfysik‚ och varför är den så konstig? Sören Holst
11:00-11:15 Bensträckare
11:15-12:15 Second Youth of Quantum Mechanics Frank Wilczek
12:30-13:15 Avslutning och prisutdelning