Program 2021

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Fredag 19 november

08:00-10:15 Ankomst till AlbaNova
10:15-12:15 Lära känna aktiviteter
12:15-12:30 Invigning av Lise Meitner-dagarna
12:30-13:15 Föreläsning 1
13:15-14:35 Lunch och Utställning
14:35-15:20 Föreläsning 2
15:20-15:50 Utställning  
15:50-16:00 Information inför aktivitetspass
16:00-17:15 Aktivitetspass I
17:15-18:30 Aktivitetspass II
18:30- Middag

Lördag 20 november

09:00-09:15 Laborationsinformation  Wallenbergs fysikpris
09:30-11:00 Laborationspass I  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
11:00-11:30 Fika  
11:30-13:00 Laborationspass II  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
13:00-14:00 Lunch  
14:00-14:45 Föreläsning 3
14:45-15:00 Bensträckare  
15:00-15:45 Föreläsning 4
15:45-16:15 Fika  
16:15-17:00 Föreläsning 5
19:00- Finmiddag
 

Söndag 21 november

09:00-09:45 Föreläsning 6
09:45-10:00 Bensträckare
10:00-10:45 Föreläsning 7
10:45-11:15 Gruppbild & fika
11:15-12:15 Fysikshow
12:15-13:00 Avslutning och prisutdelning