Program 2022

Lise Meitner-dagarna 2022 kommer äga rum under 25-27:e november. Nedan visas ett preliminärt schema för dagarna. Notera att schemat kan komma att ändras under hösten!

Fredag 25 november

08:00-10:15 Ankomst till AlbaNova
10:15-11:00 Lära känna aktiviteter och frukost
11:00-11:15 Invigning av Lise Meitner-dagarna
11:30-12:15 Föreläsning 1
12:30-13:15 Föreläsning 2
13:15-15:00 Lunch och Utställning  
15:00-15:15 Information inför aktivitetspass
15:15-16:30 Aktivitetspass I
16:30-16:45 Bensträckare och Fika
16:45-18:00 Aktivitetspass II
18:00- Middag

Lördag 26 november

09:00-09:15 Laborationsinformation  Wallenbergs fysikpris
09:30-11:00 Laborationspass I  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
11:00-11:30 Fika  
11:30-13:00 Laborationspass II  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
13:00-14:00 Lunch  
14:00-14:45 Föreläsning 3
14:45-15:00 Bensträckare  
15:00-16:00 Föreläsning 4
16:00-16:15 Fika  
16:15-17:15 Föreläsning 5
19:00- Finmiddag
 

Söndag 27 november

09:00-09:45 Föreläsning 6
09:45-10:00 Bensträckare
10:00-11:00 Föreläsning 7
11:00-11:30 Fika och Gruppbild
11:30-12:30 Fysikshow
12:30-13:30 Avslutning och prisutdelning