Program

Programmet för Lise Meitner-dagarna 2019 är preliminärt och kan komma att ändras.

Fredag 22 november

08:00-10:15 Ankomst till AlbaNova
10:15-10:45 Invigning av Lise Meitner-dagarna
10:45-11:45 Föreläsning 1
11:45-12:00 Bensträckare
12:00-12:45 Föreläsning 2 Olga Botner
12:45-14:15 Lunch och utställning  
14:15-15:00 Radiogalaxer och svarta hål  Cathy Horellou
15:00-16:00 Utställning
16:00-17:15 Aktivitetspass I Astronomisk ungdom, Sveriges Unga Akademi & Rays
17:15-18:30 Aktivitetspass II Astronomisk ungdom, Sveriges Unga Akademi & Rays
18:30- Middag

Lördag 23 november

09:00-09:15 Laborationsinformation  Wallenbergs fysikpris
09:30-11:00 Laborationspass I  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
11:00-11:30 Fika  
11:30-13:00 Laborationspass II  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
13:00-14:00 Lunch  
14:00-15:00 Föreläsning 4 Björn Wickman
15:00-15:15 Bensträckare  
15:15-16:15 Föreläsning 5
16:15-16:45 Fika  
16:45-17:30 Föreläsning 6  
19:00- Finmiddag
 

Söndag 24 november

09:00-10:00 Föreläsning 7
10:00-11:00 Föreläsning 8
11:00-11:30 Fika
11:30-12:30 Fysikshow
12:30-13:15 Avslutning och prisutdelning