Program 2021

Lise Meitner-dagarna 2021 har ställts om till ett distansevenemang, som äger rum under lördagen den 20:e november. Nedan visas ett preliminärt schema för dagarna. Notera att schemat kan komma att ändras under hösten!

Lördag 20 november

09:30-10:00 Drop-in på mötesplattformen  Discord
10:00-10:15 Invigning och välkomsttal  Arrangörsgruppen
10:15-10:30 Lise Meitner-kahoot  
10:30-10:40 Paus och matbeställning  
10:40-11:30 Föreläsning I  
11:30-12:30 Lunch
12:30-13:15 Utställning  
13:15-14:00 Föreläsning II
14:00-14:15 Paus  
14:15-14:45 Frågepanel med studenter  Studentpanel
14:45-15:45 Workshop med kluringar
15:45-16:15 Avslutning med Kahoot