Program 2020

Programmet är för år 2020 inställt. Vänligen återkom nästa år för en ny upplaga av Lise Meitner-dagarna!

Fredag 20 november

08:00-10:15 Ankomst till AlbaNova
10:15-10:45 Invigning av Lise Meitner-dagarna
10:45-11:30 Föreläsning 1
11:30-12:00 Lära känna-aktivitet
12:00-13:30 Lunch och Utställning
13:30-14:15 Föreläsning 2
14:15-15:20 Utställning  
15:20-15:30 Information inför aktivitetspass
15:30-16:45 Aktivitetspass I Sveriges Unga Akademi & Rays
16:45-18:00 Aktivitetspass II Sveriges Unga Akademi & Rays
18:00- Middag

Lördag 21 november

09:00-09:15 Laborationsinformation  Wallenbergs fysikpris
09:30-11:00 Laborationspass I  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
11:00-11:30 Fika  
11:30-13:00 Laborationspass II  Wallenbergs fysikpris & Vetenskapens hus
13:00-14:00 Lunch  
14:00-14:45 Föreläsning 3
14:45-15:00 Bensträckare  
15:00-15:45 Föreläsning 4
15:45-16:15 Fika  
16:15-17:00 Föreläsning 5
19:00- Finmiddag
 

Söndag 22 november

09:00-09:45 Föreläsning 6
09:45-10:00 Bensträckare
10:00-10:45 Föreläsning 7
10:45-11:15 Gruppbild & fika
11:15-12:15 Fysikshow
12:15-13:00 Avslutning och prisutdelning