Program 2016

År 2016 såg programmet ut så här:

Fredag 25 november

08:00-09:45  Ankomst till AlbaNova
09:45-10:30 Invigning av Lise Meitner-dagarna, presentation av utställningen
10:30-11:30 Hedvig Hedqvist Lise Meitner och Sverige: Om att som ledande atomforskare, flykting och kvinna hamna i ett protektionistiskt svenskt forskningsklimat
11:30-12:30 Rahman Amanullah Från Big Bang till universums accelererande expansion
12:30-14:00 Lunch och utställning
14:00-15:00 Ulf Danielsson Mörkret vid tidens ände
15:00-16:00 Utställning
16:00-17:00 Annica Black-Schaffer Topologiska material: kvantmekaniska effekter med stora konsekvenser
17:00-18:00 Emanuel Eriksson En introduktion till universitetsmatematik
19:30-00:00 Middag

 

Lördag 26 november

08:45-09:00 Ankomst till AlbaNova
09:00-10:30 Laboration 1
10:30-10:45 Paus och fika
10:45-12:15 Laboration 2
12:15-13:30 Lunch
13:30-14:30 Emely Lindblom  Jakten på den optimala strålbehandlingen
14:30-15:30 Barbro Åsman  Higgspartikelns upptäckt och dess betydelse
15:30-16:00 Avslutning