Föreläsare 2016

Dessa föreläste under Lise Meitner-dagarna 2016

Hedvig Hedqvist

 

Hedvig Hedqvist

Hedvig Hedqvist är inredningsarkitekt och författare. Hon har bland annat skrivit boken Kärlek och kärnfysik som handlar om Lise Meitner och den svenska fysikern Eva von Bahr. På Lise Meitner-dagarna kommer Hedvig tala om hur det är att vara kvinnlig fysiker i en mansdominerad värld.

Rahman Amanullah

 

Rahman Amanullah

Rahman Amanullah är forskare inom astrofysik och kosmologi på Oskar Klein Centre vid Stockholms universitet. Hans forskningsområden handlar om mörk energi och universums expansion. Rahman är involverad i Supernova Cosmology Project, där supernovor används för att mäta hur universum expanderat.

20150106_184159

 

Emely Lindblom

Emely Lindblom är doktorand i medicinsk strålningsfysik på Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om att med hjälp av datorsimuleringar, biologiska data och matematiska modeller hitta det optimala sättet att strålbehandla tumörer på. På Lise Meitner-dagarna kommer Emely att berätta om medicinsk strålningsfysik i allmänhet samt hur tumörer och frisk vävnad påverkas av joniserande strålning i syfte att hitta den optimala strålbehandlingen. 

ulf-danielsson

 

Ulf Danielsson

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Han forskar om strängteori och kosmologi och har mottagit flera pris för sin forskning. Ulf Danielsson är kanske mest känd för sitt populärvetenskapliga engagemang; förutom forskningen har han nämligen medverkat i radio och TV vid ett flertal tillfällen samt utkommit med flera böcker om fysik. Den senaste heter Mörkret vid tidens ände och det är precis vad Ulf kommer tala om under Lise Meitner-dagarna.

barbro

 

Barbro Åsman

Barbro Åsman är professor i fysik vid Fysikum på Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot partikelfysik och hon arbetar bland annat med ATLAS-experimentet, som är ett experiment vid partikelacceleratorn LHC vid CERN i Schweiz. Det var där Higgspartikelns existens bekräftades år 2012 och om detta kommer Barbro tala under Lise Meitner-dagarna.

annica

 
Annica Black-Schaffer

Annica Black-Schaffer är universitetslektor i materialteori vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om att förstå nya och avancerade material med hjälp av kvantmekanik. Framförallt är hon intresserad av material som är supraledande eller där topologi spelar stor roll. På Lise Meitner-dagarna kommer Annica att berätta om vad topologiska material är för något och varför de kan användas för att bygga robusta kvantdatorer.

emanuel

 
Emanuel Eriksson

 

Emanuel Eriksson är doktorand vid institutionen för materialfysik vid Uppsala universitet. Under Lise Meitner-dagarna kommer Emanuel ge en försmak till hur det är att studera på universitetet genom föreläsningen "En introduktion till universitetsmatematik".