AlbaNova och Vetenskapens hus

Lise Meitner-dagarna hålls i Stockholm på AlbaNova. AlbaNova är Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik. Syftet med AlbaNova är att framhäva samarbetet mellan fysikinstitutionerna på Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Idag finns ämnesområdena fysik, astronomi, bioteknik, bioinformatik, strukturbiokemi representerade i Albanova.

Vetenskapens hus ligger sedan 2001 vid AlbaNova och har som syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Mer än 70 000 personer besöker varje år Vetenskapens hus för att ta del av spännande experiment och delta i evenemang med anknytning till naturvetenskap. Laborationerna under Lise Meitner-dagarna kommer anordnas i samarbete med Vetenskapens hus och finns beskrivna nedan.

Fotoelektrisk effekt

Möt den fotoelektriska effekten och den tolkning av den som gav Einstein nobelpriset 1921. Vi berör frågan; vad är ljus, är det partiklar? Ljus från en kvicksilverlampa delas upp i ett gitter så att vi kan släppa in olika våglängder i en fotocell. Genom att mäta stoppspänningen för olika våglängder kan Plancks konstant beräknas.

Väg elektroner

Vi bestämmer kvoten mellan elektronens laddning och massa genom att studera elektroners cirkulära rörelse i ett homogent magnetfält genererat av Helmholtzspolar.

Strålning: Cesium i svamp

Mät cesiumhalten i torkad svamp plockad i Gävle. Vi undersöker även hur olika strålningstyper absorberas av material.

Planeter kring främmande solar

Hur kan vi hitta planeter kring andra stjärnor än vår egen – så kallade exoplaneter? I denna laboration letar vi efter exoplaneter utifrån verkliga astronomiska observationer.

Såhär hittar du till AlbaNova

Från Centralstationen till AlbaNova/Vetenskapens hus

atom Ta dig till tunnelbanestationen ”T-Centralen” som ligger i källaren på Stockholm
Centralstation (följ skyltar)

atom När du passerat spärrarna ska du ta Röd linje 14 mot Mörby Centrum

atom Åk 3 stationer och kliv av vid Tekniska Högskolan


Därifrån kan du antingen

atom Promenera ca. 15 min till AlbaNova

atom Eller ta buss 61 från Valhallavägen - mot Ruddammen

atom Hållplatsen Ruddammen ligger precis vid AlbaNova så kliv av där om du åker buss