AlbaNova och Vetenskapens hus

Lise Meitner-dagarna kommer att hållas i Stockholm, på AlbaNova. AlbaNova universitetscentrum, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik, är en byggnadsanläggning i Albano i Stockholm. Syftet med att bygga AlbaNova var att framhäva samarbetet mellan fysikinstitutionerna på Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Idag finns ämnesområdena fysik, astronomi, bioteknik, bioinformatik, strukturbiokemi representerade i Albanova. Från 2006 är Nordita lokaliserat till Albanova.

 

Vetenskapens hus ligger sedan 2001 vid AlbaNova och har som syfte att stimulera ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Mer än 70 000 personer besöker varje år Vetenskapens hus för att ta del av spännande experiment och delta i evenemang med anknytning till naturvetenskap. Laborationerna under Lise Meitner-dagarna kommer anordnas i samarbete med Vetenskapens hus och finns beskrivna nedan.

Fotoelektrisk effekt

Möt den fotoelektriska effekten och den tolkning av den som gav Einstein nobelpriset 1921. Vi berör frågan; vad är ljus, är det partiklar? Ljus från en kvicksilverlampa delas upp i ett gitter så att vi kan släppa in olika våglängder i en fotocell. Genom att mäta stoppspänningen för olika våglängder kan Plancks konstant beräknas.

Franck-Hertz och Balmerserien

Vi gör två klassiska experiment där vi testar hypotesen att energitillstånden i atomer är kvantiserade. Ett där vi ser hur elektroner bromsas upp i en gas när de nått en viss energi, och ett där vi mäter avstånd mellan energinivåer i väteatomen genom att observera det emitterade ljuset från heta väteatomer.

Ljusets hastighet

Vi mäter ljusets hastighet med hjälp av laserdioder och mikrovågor som bildar en stående våg.

Supraledning

Vi ser hur ett supraledande material kan få magneter att sväva. Vi använder flytande kväve för att göra materialet supraledande och mäter den kritiska temperatur då detta sker.