Workshop-kluringar

Nedan hittar du 7 olika kluringar. Under passet “Workshop med kluringar” kommer du, tillsammans med andra deltagare, att diskutera och försöka lösa någon eller några av dessa kluringar. Om ni vill får ni gärna föra anteckningar kring era diskussioner, och eventuella lösningar ni kommer fram till. Detta kan ni exempelvis göra genom att en av er är “sekreterare”, och skriver ner lösningar ni kommer fram till. Vi i arrangörsgruppen kommer att välja ut någon eller några av lösningarna och skicka ut priser till de deltagare som var i den gruppen. Det är dock helt frivilligt att skicka in lösningar, och det går alldeles utmärkt att bara diskutera utan att föra anteckningar!

 

Klicka här för att komma till formuläret för att skicka in eventuella lösningar eller diskussionsunderlag!

 

 

Kluring 1

Det var en gång 2 söner och 2 pappor som skjöt kanonkulor i en bana som efterliknar en kastparabel. De sköt tillsammans 3 kanonkulor, och alla skjöt en kanonkula vardera.
Hur går det till?

 

 

Kluring 2

Du står framför en ravin, och det finns två broar. En av broarna håller men en kommer gå sönder när du är halvvägs över. Du vet inte vilken som är vilken. Framför bron står en tvåhövdad jätte. Jättens ena huvud kan bara tala sanning, jättens andra huvud kan bara ljuga. Men du vet inte vilket av huvudena som är vilket. Jätten låter dig ställa EN fråga till ETT av huvudena för att lista ut vilken bro du ska gå över. Ställer du mer än en fråga slukar jätten dig.
Vilken fråga ska du ställa?

 

 

Kluring 3

Varför är brunnslock oftast runda och inte t.ex. kvadratiska?

 

 

Kluring 4

Du har flera korta kedjestumpar.

  • En som är 2 länkar lång
  • En som är 3 länkar lång
  • En som är 4 länkar lång
  • En som är 5 länkar lång
  • En som är 6 länkar lång
  • En som är 7 länkar lång
  • En som är 8 länkar lång
  • En som är 9 länkar lång

Vilket är det minsta antal länkar du behöver öppna och stänga för att få ihop alla bitarna till en lång kedja med 44 länkar?

 

 

Kluring 5

Du har nio provrör märkta med etiketten Uran framför dig. Du vet dock att ett av provrören är felmarkerade och egentligen innehåller grundämnet Meitnerium. Detta provrör väger antingen lite mer eller lite mindre än de övriga. Med hjälp av en våg med två vågskålar måste du på TRE vägningar hitta det felmarkerade provröret OCH ta reda på om det väger mer eller mindre än de övriga.
Hur gör du?

 

 

Kluring 6

Det finns tre strömbrytare på väggen framför dig och du står på nedervåningen. En av dem går till taklampan på vinden. Det är tydligt markerat om strömbrytarna är på eller av, men det går inte att se från nedervåningen om det är tänt på vinden eller inte. Du får ställa in strömbrytarna som du vill, och du kan sedan gå upp på vinden och kontrollera lampan, men du får inte återvända till strömbrytarna och ändra något.
Kan du ta reda på vilken av strömbrytarna som styr vindslampan?

 

 

Kluring 7

Meitner, Newton, Curie och Einstein jobbar givetvis på samma labb. Men plötsligt har de fått strömavbrott i labbet och måste ta sig ut. De inser att de har ett problem. Just nu står de i kontrollrummet och enda vägen ut är en lång smal korridor full med dyr och ömtålig utrustning. Utan ljus kan de inte gå ut utan att riskera att stöta till något instrument, och det slutar inte väl. De hittar ingen ficklampa men i kontrollrummet finns det ETT enda nödbloss, som brinner i 12 minuter. Meitner är snabbast, för henne tar det en minut att ta sig från kontrollrummet och ut genom korridoren. För Newton tar det två minuter, för Curie tar det fyra minuter och för Einstein tar det fem minuter. Korridoren är så trång att bara två av dem kan gå igenom den samtidigt och för att båda ska få tillräckligt med ljus måste de gå i den långsammastes takt.
Kan alla ta sig ut genom korridoren till nödutgången innan nödblosset slocknar?